Blog

Custom PowerShell prompt

In mijn aangepaste PowerShell  prompt zitten 2 elementen welke super handig zijn in dagelijks gebruik

1. De computernaam

Doordat ik dagelijks op zoveel verschillende computers werk,  is  het soms lastig om te herinneren op welke computer ik aan het werken ben. En terwijl ik vroeger in DOS wel eens  “Set Comp” typte of in PowerShell “ls env:computername” is het toch aangenamer dat dit nu steeds gewoon op het scherm staat.

2. De “dubbele” – commando regel

SharePoint Feature ID's zoeken met PowerShell

Bij het zoeken naar een probleem op een Microsoft SharePoint 2007 farm, kwam ik bij volgende foutmelding in de crawl log terecht:

Telkens ik een nieuw crawl opstarten, die er na enkele seconden mee stopte, verscheen dit bericht in de log file(s):

"Error in the Site Data Web Service. (*** Unexpected end of file has occurred. The following elements are not closed: List, Lists, Web. Line xx, position xxxxx.)"

SMTP error 5.7.1

Toen ik een PowerShell script aan het schrijven was, voor het routeren van gescande documenten naar SharePoint 2010 libraries (Documentbibliotheek) liep ik tegen een onverwachte foutmelding op.

 "Mailbox unavailable. The server response was: 5.7.1 Unable to relay for ......@mail.local"

 

Commando's zoeken in stsadm.exe


De lijst met beschikbare commando's, in Microsoft SharePoint  Services 2007, kan behoorlijk lang zijn en ze allemaal onthouden en correct schrijven is niet makkelijk. Een gemakkelijke manier om juiste commando's terug te vinden is het gebruik van het DOS commando findstr. Door de output van stsadm.exe, zonder parameters, door te sturen naar findstr kan je het resultaat filteren.

De volgende voorbeelden laten zien:

Pagina's