"Windows Experience Index" opvragen met PowerShell

Met het Powershell is het simpel om de Windows Experience Index cijfers op te vragen. In PowerShell versie 1.0 en 2.0 vraag je via Get-WMIObect de volgende WMI class op

gwmi Win32_WinSat

- of -

Get-WMIObject Win32_WinSat

 

Omdat je via Get-WMIObject een WMI call uitvoerd kan je makkelijk remote systemen opvragen door middel van de '-ComputerName' parameter.

 gwmi Win32_WinSat -computername 'Server01'

 

In PowerShell 3.0 kan je het volgende gebruiken

Get-CimInstance Win32_WinSAT