SharePoint Feature ID's zoeken met PowerShell - Part II

Ik heb een klein update(je) gemaakt aan het script voor het opzoeken van Feature ID's in SharePoint. Het originele artikel kan je hier vinden!

$results=Get-ChildItem "c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\14\TEMPLATE\FEATURES\" feature.xml -rec
$ReturnResults=@()

foreach ($File in $results)
{    

	[xml]$feat=gc $file.pspath    
	$returnResults+=$feat.feature | Select ID, Title, Scope 
}

$ReturnResults	 | Out-GridView


Dit geeft een oplijsting van alle feature ID's in mooi GUI venster

Filter on SharePoint Features

 

Snel zoeken/filteren op alle velden:

 

Dit zal werken met:
  • PowerShell: v1.0, v2.0 and v3.0
  • SharePoint: 2007, 2010 and 2013 (foreach version of SharePoint you need to update the location of the feature xml files)