SharePoint Feature ID's zoeken met PowerShell

Bij het zoeken naar een probleem op een Microsoft SharePoint 2007 farm, kwam ik bij volgende foutmelding in de crawl log terecht:

Telkens ik een nieuw crawl opstarten, die er na enkele seconden mee stopte, verscheen dit bericht in de log file(s):

"Error in the Site Data Web Service. (*** Unexpected end of file has occurred. The following elements are not closed: List, Lists, Web. Line xx, position xxxxx.)"

Ik had geen idee welke feature ID xxxxxxx had, en had al helemaal geen zin om de 220 subfolders in de 12 folder manueel te openen, dus heb ik snel dit kleine PowerShell scriptje geschreven:

$results=Get-ChildItem "\\MyServer\c$\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\TEMPLATE\FEATURES\" 
feature.xml -rec
foreach ($File in $results)

{

   [xml]$feat=gc $file.pspath

   $feat.feature | Select ID, Title, Scope

}

 Dit gaf me het volgende resultaat:

 

Door vervolgens een filter toe te passen.....

 

... had ik vrij snel de juiste feature te pakken ;)