juni 2010

SMTP error 5.7.1

Toen ik een PowerShell script aan het schrijven was, voor het routeren van gescande documenten naar SharePoint 2010 libraries (Documentbibliotheek) liep ik tegen een onverwachte foutmelding op.

 "Mailbox unavailable. The server response was: 5.7.1 Unable to relay for ......@mail.local"